pit2

Zebranie

Zarząd Ludowego Klubu Sportowego Iskra Przysietnica informuje wszystkich członków oraz sympatyków Klubu, że w dniu 15 grudnia (niedziela) o godzinie 15:00 w szatni klubowej odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze.

PORZĄDEK ZEBRANIA
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, sekretarza oraz komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Sprawozdanie prezesa z działalności Klubu za 2019 r.
5. Sprawozdanie finansowe skarbnika za 2019.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Udzielenie absolutorium dla Zarządu za okres sprawozdawczy.
8. Sprawy różne oraz przedstawienie wniosków do realizacji w roku 2020.
Zakończenie zebrania.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.