Iskra Przysietnica
Ilustracja
Pełna nazwa Ludowy Klub Sportowy Iskra Przysietnica
Barwy czerwono - niebieskie
Data założenia 30 sierpnia 1946
Liga Klasa B, Krosno gr. II
Państwo  Polska
Siedziba Przysietnica
Adres Przysietnica 22, 36-200 Brzozów
Stadion Stadion Sportowy w Przysietnicy
Prezes Stygar Krzysztof
Trener Skarbek Andrzej
Strona internetowa

Iskra Przysietnica - polski klub piłkarski z siedzibą w Przysietnicy. Najdłużej nieprzerwanie istniejący klub sportowy w powiecie brzozowskim. Założony 30 sierpnia 1946 roku.

Historia

Tuż po wojnie nastąpił ogromny, żywiołowy rozwój futbolu w całej Polsce. Reaktywowały działalność stare kluby, powstawało wiele nowych. W środowisku wiejskim na początku 1946 roku i w latach następnych powstawały pierwsze zespoły sportowe, w których działały sekcje piłki nożnej.

W Przysietnicy 30 sierpnia 1946 roku na zebraniu wiejskim powołano do życia zespół  piłki nożnej. Jednakże była to drużyna nieformalna, niezrzeszona w żadnych strukturach związkowych, która rozgrywała wyłącznie mecze towarzyskie z drużynami z okolicznych miejscowości.

Wiosną 1949 roku na młodzieżowym spotkaniu postanowiono założyć Ludowy Zespół Sportowy. Z taką inicjatywą wystąpił ówczesny przewodniczący Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej w Brzozowie Stanisław Szczepek oraz pracownik Powiatowej Komendy Służby Polsce – Uryć. Pierwszym przewodniczącym LZS-u został Kazimierz Olejko. Działalność organizacyjną rozpoczęto na przełomie 1949/50. Przewodniczący LZS przeszedł odpowiednie szkolenie w Ośrodku Młodzieżowych Organizatorów Sportu w Mogielnie na Kujawach. Po kilkumiesięcznym kursie rozpoczęła się normalna organizacyjna praca.

W LZS-ie powstała grupa inicjatywna, której zadaniem było pozyskanie terenu pod stadion. W latach 1949-50 przewodniczył jej Jan Nogaj, wówczas uczeń liceum ogólnokształcącego w Brzozowie. Działalność tej grupy nie została uwieńczona sukcesem, gdyż wybór miejsca na stadion padł na prywatne łąki pod szkołą, właściciel tych łąk nie wyraził zgody na zamianę gruntu. W latach 1950-51 nowa grupa inicjatywna pod przewodnictwem Jana Olejko uzyskał poparcie rady gminy, która wskazała lokalizację stadionu na terenach tzw. wolnej ręki – łąki Zakonu Służebniczek NMP ze Starej Wsi. Był to teren niewygodny, gdyż leżał na końcu wsi i utrudniony był do niego dostęp, gdyż leżał w otoczeniu chłopskich łąk poza tym był podmokły. Bardzo dużą pomoc w uzyskaniu terenu pod stadion wniósł ówczesny sołtys wsi Wincenty Pietryka.

LZS Przysietnica rok 1952
LZS Przysietnica rok 1952

Najżywotniejszą sekcją sportową była sekcja piłki nożnej. Istniała w klubie od początku założenia LZS.

Nie zachowały się dokumenty z okresu organizacji klubu, trudno więc dziś przedstawić skład zarządu. Pierwsi działacze wywodzili się z drużyny piłkarskiej, często byli to młodzieńcy niepełnoletni, nie było w środowisku wzorców działaczy, stąd ich działalność mogła sie wydawać niesprawna niepełna, ich sprawność dopiero sie rodziła. Czołowym działaczem sportowym w latach 50. był ksiądz Kiernicki. Jego osobowość zmieniła pogląd części starszego społeczeństwa na pozycję sportu w życiu młodzieży. Pierwszym trenerem był Zbigniew Garbiński czołowy piłkarz I Dywizji Pancernej im. gen Stanisława Maczka. Był on również po powrocie z Zachodu, przewodniczącym TKKFiT w Brzozowie, po odejściu z tej pracy S. Szczepka. Koszty jakie klub ponosił na rzecz drużyny piłkarskiej, pokrywane były z imprez dochodowych, które organizowane na stadionie. Pieniądze były potrzebne na zakup odzieży sportowej, obuwia, piłek itp.

W tym okresie drużyna najczęściej występowała w wiejskich rozgrywkach seniorów prowadzonych przez podokręg w Krośnie.

Lata 1960 – 1989

Począwszy od wczesnych lat 60 aż do końca lat 80 LZS Przysietnica wyraźnie okrzepł pod względem organizacyjnym. W tym czasie w klubie było kilku działaczy o dużym autorytecie w środowisku wiejskim, oraz w gronie działaczy OZPN w Krośnie. Jednym z nich był Eward Bąk. Od lat 60. pełnił on w klubie funkcję prezesa, zamiennie z funkcją księgowego. Pracował z młodzieżą, pozyskiwał sponsorów, zdobywał środki na prowadzenie działalności statutowej. Za swą ponad 30-letnią działalność został odznaczony Złotą Odznaką Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie. Oprócz Edwarda Bąka aktywnie w życiu klubu uczestniczyli również: Stanisław Jakieła, Jan Rychlicki, Józef Dudek, Roman Sobota, Mieczysław Pietryka, Józef Kwolek, Stanisław Pietryka.

LZS Przysietnica lata 70-te
LZS Przysietnica lata 70-te

W latach 60 i 70 drużyna najczęściej występowała w rozgrywkach klasy wiejskiej i „C” klasy, jednak w klubie nie zachowały się żadne notatki dotyczące przebiegu rozgrywek i działalności zarządu w tym okresie.  

LZS Przysietnica rok 1986
LZS Przysietnica rok 1986

Początek lat 80 to pierwsze znaczące sukcesy w historii klubu. W sezonie 81/82 drużyna uzyskuje awans do klasy „B”, natomiast w sezonie 83/84 awansuje do „A” klasy. Trenerem ówczesnej drużyny był Dudek Józef, a na boiskach występowali tacy zawodnicy jak: Adam Wania, Stanisław Bąk, Antoni Dereń, Janusz Kufel, Marian Pietryka, Adam Ryba, Władysław Sobota, Adam Szczepek, Zbigniew Szczepek, Bolesław Ślączka, Stanisław Ślączka, Zdzisław Wania, Marian Ankowski, Stanisław Data, Władysław Data, Jan Dąbrowski, Grzegorz Dereń, Andrzej Dudek, Kazimierz Dudek, Józef Gałkowski, Marian Pietryka, Zbigniew Pietryka, Józef Rachwał, Wojciech Ryń, Zbigniew Rzepka, Edward Szczepek, Jacek Szczepek, Michał Ślączka, Stanisław Zarzycki, Bolesław Zubel.

Grając przez kolejne lata w klasie „A” zawodnicy nabierali doświadczenia, a klub  dojrzewał pod względem sportowym. Działacze w osobach Jana Rychlickiego i Stanisława Jakieły prowadzili treningi z młodzieżą, a założona w 1980 roku sekcja juniorów na bieżąco dostarczała młodych zawodników do drużyny seniorskiej.

LZS Przysietnica lata 80-te
LZS Przysietnica lata 80-te

W sezonie 1986/1987. LZS Przysietnica osiąga kolejny historyczny sukces jakim jest awans drużyny seniorów do klasy okręgowej. W decydującym o awansie meczu piłkarze znad Sietnicy pokonali zawodników  Zarszyna 1:0, a jedyną bramkę strzelił Andrzej Dudek.

Na załączonym obok zdjęciu widzimy drużynę wraz z zarządem, która uzyskała awans w składzie od lewej: Ślączka Józef, Dudek Józef (trener), Wania Zdzisław, Szczepek Janusz, Szałajko Marian, Szuma Jacek, Jakieła Stanisław, Pietryka Józef, Gałkowski Józef, Szczepek Zdzisław, Kwolek Zbigniew, Zarzycki Stanisław, Ślączka Stanisław, Bąk Edward (prezes), Herbut Marian, Dudek Kazimierz, Wania Adam, Pietryka Władysław Andrzej, Dereń Henryk, Dereń Grzegorz.

Lata 1990 – 1999

LZS Przysietnica rok 1988
LZS Przysietnica rok 1988
LZS Przysietnica rok 1998
LZS Przysietnica rok 1998

Lata dziewięćdziesiąte to pasma sukcesów i porażek klubu z Przysietnicy. Po dwóch sezonach spędzonych w klasie okręgowej w wyniku reorganizacji rozgrywek zespół zajmując szóste miejsce w tabeli spada do klasy „A”. Grając w tej klasie rozgrywkowej w 1992 LZS Przysietnica osiąga największy sukces w historii klubu jakim jest awans do finału  Pucharu Polski na szczeblu okręgu krośnieńskiego. Finałowy mecz z ZKS „Stal” Sanok rozegrano na stadionie w Brzozowie. Niestety  zwycięstwo odniosła „Stal” 3:2,  która występowała wówczas w III lidze, tj. o trzy klasy wyżej w systemie rozgrywek. Na zdjęciu obok widzimy zawodników, którzy reprezentowali klub w tym okresie. Stoja od lewej: Dudek Józef (trener), Szałajko Marian, Lusiusz Wojciech, Pietryka Zbigniew, Szczepek Janusz, Pietryka Andrzej, Kwolek Zbigniew, Jajko Krzysztof, Bąk Edward (prezes), w siadzie od lewej: Job Grzegorz,Szałajko Adam, Dereń Henryk, Rachwał Adam, Głowacz Bogdan, Sobota Zbigniew.

W roku 1993 LKS Przysietnica ponownie występuje w finale Pucharu Polski na szczeblu okręgu i po raz kolejny ulega wyżej notowanym rywalom z Sanoka tym razem 0:6.

W 1995 roku podczas walnego zebrania członków klubu zostaje wybrany zarząd w składzie: Jan Rychlicki – prezes, Wojciech Pietryka – v-ce prezes, Jerzy Dereń – skarbnik, Stanisław Szczepek – członek zarządu, Mieczysław Dereń – członek zarządu, Stanisław Dudek – członek zarządu, Zbigniew Rzepka – członek zarządu.

LZS Przysietnica rok 1999
LZS Przysietnica rok 1999

Na zebraniu dokonano  zmian w statucie klubu, który zmienia nazwę na LKS ISKRA PRZYSIETNICA.

Nowy zarząd postawił sobie ambitne zadanie – poszerzenie bazy sportowej oraz uzyskanie awansu piłkarzy do klasy wyższej. Na ten cel gromadzi się finanse podczas imprez dochodowych oraz z dotacji samorządu gminnego. Rada Miejska w Brzozowie, od kilku lat przydziela klubom w gminie środki finansowe na podstawową działalność statutową oraz prężne kluby nagradza dotacjami na inwestycje sportowe. Takie wsparcie finansowe uzyskuje  też LKS ISKRA Przysietnica. Na budowę szatni przygotowano dokumentacje, wykonano fundamenty, w 1997 wykonano mury budynku i nakryto dachem. W latach następnych planuje się wykończenie budynku, w którym znajdują się szatnie z instalacjami wodno- kanalizacyjną i elektryczną. W latach dziewięćdziesiątych w klubie powstaje sekcja trampkarzy, którzy wraz z juniorami występują w klasie okręgowej, a  szkoleniem drużyn młodzieżowych zajmują się byli i obecni zawodnicy oraz członkowie klubu w osobach: Mieczysława Derenia, Zbigniewa Rzepki, Zbigniewa Dudka, Krzysztofa Orłowskiego, Daniela Wolanina.

W 1998 roku trenerem drużyny seniorów zostaje Jordi Solanes, z pochodzenia Hiszpan z prowincji Tarragona k. Barcelony. Mieszka w Przysietnicy, prowadzi zakład drzewny w Jasienicy Rosielnej. W  sezonie 1998/1999 pod wodzą Hiszpana Iskra po raz drugi w swojej historii awansuje do klasy okręgowej. Na zdjęciu poniżej znajdują się działacze i zawodnicy którzy osiągnęli wówczas ten sukces (stoją od lewej): Dudek Stanisław, Jordi Solanes, Pietryka Wojciech, Olejko Rafał, Lusiusz Wojciech, Wolanin Daniel, Dereń Marian, Herbut Sylwester, Rychlicki Jan, Herbut Marian, Dereń Mieczysław (Kleczą od lewej): Froń Paweł, Rzepka Zbigniew, Baran Witold, Szczepek Tomasz, Dąbrowski Krzysztof,  Ślączka Marek, Więcek Zenon, Orłowski Bogusław, Szczepek Stanisław (członek zarządu).

Wzmocniona zawodnikami z okolicznych miejscowości drużyna Iskry przystępuje do gry w klasie okręgowej sezonu 1999/2000,  w którym po rundzie jesiennej zajmuje wysokie czwarte miejsce. Niestety nieudana runda wiosenna, spowodowana przede wszystkim brakiem sponsorów i środków finansowych, a także odejściem z klubu czołowych zawodników sprawiają, iż przed ISKRĄ pojawia się widmo degradacji do klasy niższej.

Lata 2000 – 2009

Początek XXI wieku to bardzo trudny okres w dziejach klubu, który po rocznym pobycie w klasie okręgowej w kilka lat później dotyka piłkarskiego dna.

W styczniu 2000 roku na walnym zebraniu członków klubu wybrany zostaje nowy  zarząd w składzie: Rychlicki Jan – prezes, Dereń Jerzy – sekretarz, Dereń Stefan – skarbnik, który za cel stawia sobie poprawę działalności organizacyjnej i sportowej klubu, a także rozbudowę i wykończenie budynku szatni.

W sezonie 2000/2001 występująca już na boiskach „A” klasy drużyna Iskry zupełnie nie radzi sobie w walce o ligowe punkty. Większość starszych zawodników po degradacji z „okręgówki”  postanowiła odejść do innych klubów, a młodzi zawodnicy w większości juniorzy nie byli w stanie powalczyć o byt w „A” klasie. Drugi sezon z rzędu LKS ISKRA Przysietnica notuje spadek i następną batalię o ligowe punkty  rozpocznie na „B” klasowych boiskach.

Kolejne lata jak pokazuje historia to nie koniec degrengolady klubu z Przysietnicy. Po dwóch sezonach pobytu w klasie „B” (sezony 2001/2002 i 2002/2003) drużyna spada w piłkarską otchłań notując trzeci spadek w ostatnich pięciu latach tym razem do „C” klasy.

Iskra Przysietnica rok 2005
Iskra Przysietnica rok 2005

Po degradacji do najniższej klasy rozgrywkowej klub boryka się z wieloma problemami takimi jak odejścia kolejnych zawodników, brak sponsorów, nieudolność organizacyjna zarządu, którego nieumiejętne dysponowanie finansami oraz brak zaangażowania doprowadza do zadłużenia klubu, nieporozumień z zawodnikami i sympatykami czego efektem jest zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków klubu.  Podczas burzliwych obrad wybrany zostaje nowy zarząd w składzie: Dereń Mieczysław – prezes,Zbigniew Dudek – viceprezes,  Władysław Zarzycki- sekretarz, Edward Buczek- skarbnik, oraz członkowie: Szałajko Marian, Janusz Jajko, Wojciech Szczepek, Robert Pietryka.

Nowy zarząd ma na celu uzdrowić i poprawić sytuację w klubie. Stawiając w większości na młodych zawodników przede wszystkim juniorów zaczyna budować zespół od początku. W rundzie jesiennej sezonu 2004/2005 zawodnicy trenowali sami, a skład na mecze ustalał prezes w konsultacji ze starszymi zawodnikami, których w Iskrze nie zostało zbyt wielu bo jedynie Wojciech Lusjusz, Daniel Wolanin czy Jerzy Orłowski. Drużyna po rundzie jesiennej zajmowała 7 miejsce w tabeli.  W przerwie zimowej treningi z zawodnikami Iskry zaczął prowadzić  Krzysztof Orłowski, 31 – letni piłkarz Brzozovii, pochodzący z Przysietnicy, który swoje bogate doświadczenie zawodnicze starał się przekazać młodym zawodnikom. Dobre przygotowanie widać było na wiosnę. W styczniu zaczęli treningi w terenie oraz w hali. Trudno było pogodzić zajęcia, bo spora część zawodników Iskry to uczniowie szkół m.in. w Krośnie i Rzeszowie. Starsi zawodnicy pracują na zmiany, co też utrudniało systematyczne treningi. W rundzie rewanżowej Iskra była najlepszym zespołem w lidze. Na dwanaście spotkań wygrała 11,  strzeliła 51 bramek w sezonie i tym samym zapewniła sobie miejsce premiowane awansem do klasy wyższej.

Iskra Przysietnica rok 2006
Iskra Przysietnica rok 2006

Po pięciu latach zapaści, niemocy piłkarskiej i staczania się po równi pochyłej klub z Przysietnicy odrodził się jak feniks z popiołów, a  w klubie pojawiła się „iskierka” nadziei na lepsze czasy.

Autorami sukcesu byli: Daniel Data, Paweł Sobota, Dariusz Pietryka, Wojciech Lusjusz, Dariusz Dereń, Andrzej Wania, Jerzy Orłowski, Jakub Nogaj, Daniel Wolanin, Paweł Data, Przemysław Pietryka, Janusz Baran, Maciej Dydek, Łukasz Szarek, Łukasz Szczepek, Tomasz Szczepek, Krzysztof Rzepka, Janusz Jajko, Jakub Dereń, Sławomir Skwarcan, Łukasz Dudek, Krzysztof Mokrzycki, Marek Ślączka. Najwięcej goli w tym sezonie strzelili: Dariusz Dereń 22, Daniel Wolanin 18

Iskra Przysietnica rok 2007
Iskra Przysietnica rok 2007

Kolejny sezon to już występy Iskry na „B” klasowych boiskach, która pokrzepiona sukcesem z ubiegłego sezonu kontynuuje marsz tryumfalny w lidze. W 26 meczach drużyna uzyskuje 48 punktów z bilansem 15 zwycięstw 3 remisów i 8 porażek zajmując na koniec sezonu drugie miejsce w tabeli, które jest premiowane awansem do A klasy.


W sezonie 2006/2007 rozpędzona i wzmocniona doświadczonymi zawodnikami drużyna Iskry notuje kolejny bardzo udany sezon, w którym minimalnie przegrywa batalię ze Startem Rymanów o awans do klasy okręgowej zajmując trzecie miejsce. Po tym sezonie z funkcji trenera ustępuje Krzysztof Orłowski a jego miejsce zajmują kolejno Marian Konieczny a po rundzie jesiennej Marian Szałajko.

Iskra Przysietnica rok 2011
Iskra Przysietnica rok 2011

W tym czasie dzięki dotacji z gminy w klubie zostaje przeprowadzony generalny remont szatni. Zrobione zostaje docieplenie budynku wraz z elewacją, oddano do użytku cały węzeł sanitarny wraz z prysznicami, odremontowano szatnie dla gości i gospodarzy oraz pomieszczenie sędziowskie.

Kolejne lata to stabilne występy drużyny na ”A” klasowych boiskach, która przeważnie zajmowała miejsce w czołówce tabeli. Na uwagę zasługuje tu fakt, że Iskra pod wodzą Mariana Szałajko w rundzie wiosennej sezonu 2008/2009  nie przegrała żadnego spotkania.

W 2009 roku Gmina Brzozów otrzymując dotację z  PROW dokonała kolejnej inwestycji mającej na celu rozbudowę infrastruktury sportowej w Przysietnicy. Ogrodzono działki należące do klubu, dokonano drenażu oraz modernizacji płyty boiska, wybudowano trybunę widowiskową i parking, a w przyszłości planowana jest dalsza rozbudowa obiektu.

Iskra Przysietnica rok 2012
Iskra Przysietnica rok 2012

Teraźniejszość

Obecnie LKS Iskra Przysietnica zrzesza w swoich szeregach około 60 członków.

Prezes: Skwarcan Sławomir, v-ce prezes ds organizacyjnych: Dudek Zbigniew, v-ce prezes ds sportowych: Kurzydło Łukasz, sekretarz: Szczepek Jakub, skarbnik: Pietryka Przemysław. Członkowie zarządu: Marcin Bieda, Dariusz Pietryka, Józef Pietryka, Łukasz Rzepka. Komisja rewizyjna: przewodniczący: Jacek Knap, członkowie: Dominik Rogula, Przemysław Gazdowicz.

Trener: Sławomir Skwarcan

Kierownik Drużyny: Dudek Zbigniew

Pomoc medyczna: Data Daniel

Iskra Przysietnica rok 2014
Iskra Przysietnica rok 2014

Klub dzięki corocznym dotacjom z Urzędu Gminy oraz lokalnym sponsorom posiada stabilizację finansową. Dobrze układa się współpraca ze szkołami w Przysietnicy, z których pozyskiwani są zawodnicy do zespołów młodzieżowych. Szkoleniem zajmują się trenerzy, mający niezbędne kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą, co pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość. Drużyna seniorów to połączenie rutyny z młodością.  Zbudowana jest w większości z wychowanków klubu, którzy identyfikują się z nim i dbają o jego tożsamość.

Iskra Przysietnica rok 2015
Iskra Przysietnica rok 2015
Iskra Przysietnica rok 2017
Iskra Przysietnica rok 2017
Iskra Przysietnica rok 2018
Iskra Przysietnica rok 2018

W sezonie 2011/2012 Iskra po raz trzeci w historii wywalczyła awans do klasy okręgowej, wygrywając rozgrywki klasy A. Trenerem drużyny był Sławomir Skwarcan, a na boiskach występowali: Łukasz Rzepka, Kamil Wania, Witold Dereń, Bogusław Gładysz, Marek Ślączka, Damian Wacek, Andrzej Wania, Krzysztof Bąk, Paweł Data, Dariusz Dereń, Roman Dereń, Łukasz Gosztyła, Dominik Obłój, Dariusz Pietryka, Przemysław Pietryka, Dariusz Płowy, Adrian Wacek, Janusz Wacek, Kamil Wacek, Krzysztof Bieda, Łukasz Kurzydło, Bogusław Orlowski, Robert Potoczny, Michał Szczepek, Daniel Wolanin.

19 sierpnia 2016 roku Iskra rozegrała w Dobromilu (Ukraina) pierwszy w historii klubu mecz międzypaństwowy. Rywalem drużyny z Przysietnicy był zespół FK Dobromil. Gospodarze wzmocnieni zawodnikami z pierwszej ukraińskiej ligi wygrali mecz 8:3. Bramki dla drużyny Iskry strzelili Michał Szczepek, Michał Boczar oraz Łukasz Kurzydło.
Sezony ligowe

Sezon Poziom Liga Msc. Mecze Z. R. P. Gole Pkt. Uwagi
1976/1977 VII Kl. C, Gr. Krosno 4/11 20 10 4 6 47:37 24
1977/1978 VII Kl. C, Gr. Krosno 3/12 22 13 4 5 49:25 30
1978/1979 VII Kl. C, Gr. Krosno 1/12 22 18 3 1 109:27 39 Increase2.svg Awans
1979/1980 Bez uczestnictwa w rozgrywkach ligowych (drużyna seniorów wykluczona przez OZPN Krosno)
1980/1981 Bez uczestnictwa w rozgrywkach ligowych (drużyna seniorów wykluczona przez OZPN Krosno)
1981/1982 VIII Kl. C, Gr. Krosno 1/11 20 14 3 3 64:28 31 Increase2.svg Awans
1982/1983 VII Kl. B, Gr. Krosno 8/12 22 8 5 9 39:40 21
1983/1984 VII Kl. B, Gr. Krosno 6/12 22 11 3 8 54:39 25 Reorganizacja rozgrywek. Lider awansował do klasy okręgowej. Drużyny z miejsc 2-6 do klasy A.

Increase2.svg Awans

1984/1985 VI Kl. A, Gr. Krosno 3/14 26 15 6 5 69:40 36
1985/1986 VI Kl. A, Gr. Krosno 6/13 24 9 5 10 54:40 26
1986/1987 VI Kl. A, Gr. Krosno - runda zasadnicza 3/8 14 6 4 4 25:16 16 Increase2.svg Awans do grupy mistrzowskiej
Kl. A, Gr. Krosno - runda finałowa 1/8 14 9 3 2 34:22 22 Increase2.svg Awans
1987/1988 V Kl. Okręgowa, Gr. Krosno 8/14 25 10 4 11 36:43 22 brak wyników ostatniej kolejki
1988/1989 V Kl. Okręgowa, Gr. Krosno 12/14 26 5 7 14 37:52 14 Decrease2.svg Spadek
1989/1990 VI Kl. A, Gr. Krosno 11/14 26 12 6 8 37:43 30
1990/1991 VI Kl. A, Gr. Krosno 3/14 26 14 6 6 59:33 34
1991/1992 VI Kl. A, Gr. Krosno 7/14 26 10 4 12 52:46 24
1992/1993 VI Kl. A, Gr. Krosno 11/14 26 8 6 12 37:51 22 Decrease2.svg Spadek
1993/1994 VII Kl. B, Gr. Krosno 3/12 22 13 4 5 70:31 30
1994/1995 VII Kl. B, Gr. Krosno 1/11 20 16 3 1 81:13 37 Increase2.svg Awans
1995/1996 VI Kl. A, Gr. Krosno 4/14 26 12 5 9 58:37 41 Od tego sezonu 3 pkt. za zwycięstwo
1996/1997 VI Kl. A, Gr. Krosno 8/14 26 8 10 8 42:36 34
1997/1998 VI Kl. A, Gr. Krosno 1/14 26 18 6 2 78:26 60 Increase2.svg Awans
1998/1999 V Kl. Okręgowa, Gr. Krosno 15/15 28 6 2 20 29:75 20 Decrease2.svg Spadek
1999/2000 VI Kl. A, Gr. Krosno I 3/14 26 16 1 9 62:49 49
2000/2001 VI Kl. A, Gr. Krosno I 12/14 26 6 4 16 34:60 22 Decrease2.svg Spadek
2001/2002 VII Kl. B, Gr. Krosno I 5/14 26 14 3 9 74:45 45
2002/2003 VII Kl. B, Gr. Krosno I 14/14 26 5 2 19 40:70 17 Decrease2.svg Spadek
2003/2004 VIII Kl. C, Gr. Krosno II 3/13 23 16 2 5 55:31 50
2004/2005 VIII Kl. C, Gr. Krosno II 3/13 23 16 1 6 75:32 49 Increase2.svg Awans
2005/2006 VII Kl. B, Gr. Krosno I 2/14 26 15 3 8 62:43 48 Increase2.svg Awans
2006/2007 VI Kl. A, Gr. Krosno I 3/14 26 16 3 7 66:42 51
2007/2008 VI Kl. A, Gr. Krosno I 10/14 26 8 5 13 42:50 29
2008/2009 VII Kl. A, Gr. Krosno I 4/15 28 15 9 4 78:36 54
2009/2010 VII Kl. A, Gr. Krosno I 8/14 26 10 7 9 46:43 37
2010/2011 VII Kl. A, Gr. Krosno I 4/14 26 10 9 7 34:28 39
2011/2012 VII Kl. A, Gr. Krosno I 1/14 26 14 8 4 52:27 50 Increase2.svg Awans
2012/2013 VI Kl. Okręgowa, Gr. Krosno 13/17 32 11 9 12 49:45 42
2013/2014 VI Kl. Okręgowa, Gr. Krosno 7/16 30 13 6 11 51:46 45
2014/2015 VI Kl. Okręgowa, Gr. Krosno 7/16 30 13 5 12 48:42 44
2015/2006 VI Kl. Okręgowa, Gr. Krosno 6/16 30 12 9 9 61:49 45
2016/2017 VI Kl. Okręgowa, Gr. Krosno 12/16 30 9 5 16 33:54 32
2017/2018 VI Kl. Okręgowa, Gr. Krosno 6/16 30 15 4 11 46:45 49
2018/2019 VI Kl. Okręgowa, Gr. Krosno 11/16 30 11 3 16 30:49 36
2019/2020 VI Kl. Okręgowa, Gr. Krosno 7/16 15 6 3 6 20:28 21 Sezon zakończony po rundzie jesiennej
2020/2021 VI Kl. Okręgowa, Gr. Krosno 19/20 38 6 7 25 40:114 25 Decrease2.svg Spadek
2021/2022 VII Kl. A, Gr. Krosno I 12/14 26 7 1 18 39:63 22
2022/2023 VII Kl. A, Gr. Krosno I 13/14 26 5 2 19 35:82 17 Decrease2.svg Spadek
2023/2024 VIII Kl. B, Gr. Krosno III --/13 -- - - -- --:-- --

Okręgowy Puchar Polski

Sezon Runda Gospodarz Gość Wynik Strzelcy bramek Uwagi
1982/1983 I LZS Przysietnica LZS Zarszyn 4:0
II LZS Przysietnica LZS Głębokie 5:1
III LZS Przysietnica LZS Klimkówka 4:6
1983/1984 Drużyna nie zgłoszona do rozgrywek Okręgowego Pucharu Polski
1984/1985 Brak danych
1985/1986 I LZS Hłudno LZS Przysietnica 2:4
II LZS Izdebki LZS Przysietnica 0:0

k. 5:4

po karnych
1986/1987 Brak danych
1987/1988
1988/1989
1989/1990
1990/1991 1/8 LZS Zarszyn LZS Przysietnica 0:2
Ćwierćfinał LZS Przysietnica Nafta Jasło 6:0
Półfinał LZS Przysietnica Stal Sanok 2:3
1991/1992 Drużyna nie zgłoszona do rozgrywek Okręgowego Pucharu Polski
1992/1993 I LZS Izdebki LZS Przysietnica 1:5
II LZS Przysietnica Pomowiec Besko 7:0
III LZS Przysietnica Brzozovia Brzozów 4:2
IV Pomowiec Olszanica LZS Przysietnica 0:3 walkower
Ćwierćfinał LZS Przysietnica Bartex Ustrzyki Dolne 1:1

k. 4:3

po karnych
Półfinał LZS Przysietnica Karpaty II Krosno b/d
Finał LZS Przysietnica Stal Sanok 0:6 w Brzozowie
1993/1994 I Victoria Niebocko LZS Przysietnica 2:3
II LZS Trześniów LZS Przysietnica 3:2
1994/1995 Drużyna nie zgłoszona do rozgrywek Okręgowego Pucharu Polski
1995/1996
1996/1997 I LZS Turze Pole LZS Przysietnica 1:3
II LZS Wzdów LZS Przysietnica 0:10
III LZS Izdebki LZS Przysietnica 3:1
1997/1998 Drużyna nie zgłoszona do rozgrywek Okręgowego Pucharu Polski
1998/1999 I LZS Haczów LZS Przysietnica 3:1 50' M.Ślączka (karny)
1999/2000 Drużyna nie zgłoszona do rozgrywek Okręgowego Pucharu Polski
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006 I LKS Hłudno Iskra Przysietnica 0:3
II Iskra Przysietnica Przełom Besko 1:0
III Iskra Przysietnica Stal Sanok 1:1

k. 1:3

po karnych
2006/2007 I Górnik Grabownica Starzeńska Iskra Przysietnica 3:4
II Iskra Przysietnica wolny los
III Iskra Przysietnica Przełom Besko 8:1
Ćwierćfinał Iskra Przysietnica Szarotka Uherce 0:2
2007/2008 I Błękitni Jasienica Rosielna Iskra Przysietnica 0:3 - walkower
II Górnik Grabownica Starzeńska Iskra Przysietnica 1:3
III Iskra Przysietnica Start Rymanów 2:0 Wacek, R.Potoczny w Brzozowie
Ćwierćfinał Iskra Przysietnica Krośnianka-Karpaty Krosno 0:2 - w Brzozowie
2008/2009 I Iskra Przysietnica Cosmos Nowotaniec 6:3 14' R.Potoczny, 30' K.Bieda, 31' R.Potoczny, 34 B.Adamski (sam),

72' K.Wania (karny), 88' R.Potoczny

II Iskra Przysietnica Partyzant Targowiska 3:5 2' D.Wolanin, 74' R.Potoczny, 90' K.Wania (karny)
2009/2010 Drużyna nie zgłoszona do rozgrywek Okręgowego Pucharu Polski
2010/2011
2011/2012
2012/2013 I Sokół Domaradz Iskra Przysietnica 1:3 K.Bieda, Ł.Gosztyła, Ł.Gosztyła
II Grabowianka Grabówka Iskra Przysietnica 3:1
2013/2014 II Iskra Przysietnica Płomień Zmiennica 2:4 22' K.Bieda, 36' M.Kucab (karny) po dogrywce
2014/2015 II Iskra Przysietnica Czarni 1910 Jasło 0:1 - po dogrywce
2015/2016 II Sokół Domaradz Iskra Przysietnica 0:3 22' B.Gładysz, 52' Pr.Pietryka, 65' B.Gładysz
III Zgoda Zarszyn Iskra Przysietnica 2:5 19' A.Ankowski, 63' K.Bieda, 66' D.Szczepek, 70' Ł.Kurzydło, 78' R.Rzepka
Ćwierćfinał Iskra Przysietnica Cosmos Nowotaniec 1:7 67' Ł.Kurzydło
2016/2017 II Płomień Zmiennica Iskra Przysietnica 3:1 74' Ł.Kurzydło (karny)
2017/2018 I Iskra Przysietnica LKS Pisarowce 1:5 80' D.Szczepek (karny)
2018/2019 I Górnik Grabownica Starzeńska Iskra Przysietnica 2:3 22' J.Szczepek, 49' A.Ankowski, 62' M.Boczar
II Cisy Jabłonica Polska Iskra Przysietnica 1:3 15' A.Ankowski, 35' D.Szczepek, 88' D.Szczepek
Ćwierćfinał Cosmos Nowotaniec Iskra Przysietnica 2:3 25' J.Szczepek, 30' G.Lusiusz, 34' A.Ankowski
Półfinał Iskra Przysietnica Ekoball Sanok 1:3 75' R.Rzepka
2019/2020 I Victoria Niebocko Iskra Przysietnica 1:2 16' P.Knap, 66' Ł.Kurzydło
II Górnik Grabownica Starzeńska Iskra Przysietnica 4:1 46' M.Szałajko
2020/2021 Drużyna nie zgłoszona do rozgrywek Okręgowego Pucharu Polski
2021/2022 Drużyna nie zgłoszona do rozgrywek Okręgowego Pucharu Polski
2022/2023 Drużyna nie zgłoszona do rozgrywek Okręgowego Pucharu Polski
2023/2024 Drużyna nie zgłoszona do rozgrywek Okręgowego Pucharu Polski

Trenerzy

Sezon Trener Meczy Z R P Pkt. Bilans bramek Uwagi
Garbiński Zbigniew pierwszy trener LZS-u
1983/1984 Dudek Józef 22 11 3 8 25 54:39
1986/1987 Dudek Józef 28 15 7 6 38 59:38
1992/1993 Dudek Józef 26 8 6 12 22 37:51
1998/1999 Jordi Solanes 28 6 2 20 20 29:75
2003/2004 Wania Zdzisław 23 16 2 5 50 55:31
2004/2005 brak jesień
Orłowski Krzysztof 11 10 0 1 30 45:12 wiosna
2005/2006 Orłowski Krzysztof 26 15 3 8 48 62:43
2006/2007 Orłowski Krzysztof 26 16 3 7 51 66:42
2007/2008 Konieczny Marian 13 5 2 6 17 24:24
Szałajko Marian 13 3 3 7 12 18:26
2008/2009 Szałajko Marian 28 15 9 4 54 78:36
2009/2010 Szałajko Marian 26 10 7 9 37 46:43
2010/2011 Orłowski Krzysztof 13 5 6 2 21 21:13 jesień
Skwarcan Sławomir 13 5 3 5 18 13:15 wiosna
2011/2012 Skwarcan Sławomir 26 14 8 4 50 52:27
2012/2013 Skwarcan Sławomir 32 11 9 12 42 49:45
2013/2014 Wacek Tomasz 30 13 6 11 45 51:46
2014/2015 Ostrowski Mateusz 30 13 5 12 44 48:42
2015/2016 Ostrowski Mateusz 15 5 5 5 20 23:23 jesień
Skwarcan Sławomir 15 7 4 4 25 38:26 wiosna
2016/2017 Skwarcan Sławomir 30 9 5 16 32 33:54
2017/2018 Skwarcan Sławomir 30 15 4 11 49 46:45
2018/2019 Pezdan Paweł 30 11 3 16 36 30:49
2019/2020 Skwarcan Sławomir 15 6 3 6 21 20:28
2020/2021 Skwarcan Sławomir 19 3 2 14 11 16:50 jesień
Nycz Marcin 19 3 5 11 14 24-64 wiosna
2021/2022 Pezdan Paweł 13 4 0 9 12 21:33 jesień
Niemczyk Daniel 13 3 1 9 10 16:39 wiosna
2022/2023 Skwarcan Sławomir 13 2 0 11 6 11:38 jesień
Maculski Marcin 13 3 2 8 11 24:44 wiosna
2023/2024 Wojtowicz Marian 12 3 2 7 11 19:39 jesień
Skarbek Andrzej wiosna

Derby gminy Brzozów

Sezon Liga Data Wynik Strzelcy
1988/1989 Kl. Okręgowa, Gr. Krosno 31.10.1988 LZS Przysietnica - Brzozovia Brzozów 0:2
25.06.1989 Brzozovia Brzozów - LZS Przysietnica 4:2
1992/1993 Okręgowy Puchar Polski 1.11.1992 LZS Przysietnica - Brzozovia Brzozów 4:2
1994/1995 Kl. B, Gr. Krosno 11.10.1994 LZS Przysietnica - Brzozovia II Brzozów 6:1
04.06.1995 Brzozovia II Brzozów - LZS Przysietnica 1:2
1998/1999 Kl. Okręgowa, Gr. Krosno 30.08.1998 Brzozovia Brzozów - LZS Przysietnica 1:1 '20 A.Ryba - '37 B.Orłowski
18.04.1999 LZS Przysietnica - Brzozovia Brzozów 0:2 '20 R.Pilszak, '53 R.Pilszak
2008/2009 Kl. A, Gr. Krosno I 06.09.2008 Iskra Przysietnica - Brzozovia Brzozów 0:3 25' G.Wojtowicz, 65' D.Łukaszyk, 75' G.Wojtowicz
06.05.2009 Brzozovia Brzozów - Iskra Przysietnica 1:2 '68 D.Barański - '80 J.Wacek (k), '90 B.Orłowski
2009/2010 Kl. A, Gr. Krosno I 30.08.2009 Brzozovia Brzozów - Iskra Przysietnica 1:1 '30 R.Graboń - '70 D.Wolanin
02.05.2010 Iskra Przysietnica - Brzozovia Brzozów 0:1 '85 G.Wojtowicz
2010/2011 Kl. A, Gr. Krosno I 26.09.2010 Iskra Przysietnica - Brzozovia Brzozów 1:1 '94 B.Orłowski - '45 G.Wojtowicz
08.05.2011 Brzozovia Brzozów - Iskra Przysietnica 0:1 12' J.Wacek
2011/2012 Kl. A, Gr. Krosno I 09.10.2011 Brzozovia Brzozów - Iskra Przysietnica 3:1 D.Barański, P.Tesznar, R.Florek - 7' D.Wolanin
06.05.2012 Iskra Przysietnica - Brzozovia Brzozów 1:1 R.Potoczny - R.Pilszak
2019/2020 Kl. Okręgowa, Gr. Krosno 29.09.2019 Brzozovia Brzozów - Iskra Przysietnica 0:1 16' M.Boczar
2020/2021 Kl. Okręgowa, Gr. Krosno 04.10.2020 Iskra Przysietnica - Brzozovia Brzozów 1:1 8' P.Knap - 49' G.Hędrzak
19.05.2021 Brzozovia Brzozów - Iskra Przysietnica 1:1 52' Y.Makohon - 60' K.Bieda (k)
2021/2022 Kl. A, Gr. Krosno I 19.09.2021 Brzozovia Brzozów - Iskra Przysietnica 3:2 6' M.Oleniacz, 65' O.Bujacz, 85' D.Jamróg - 51' M.Zaremba, 81' K.Bieda
07.05.2022 Iskra Przysietnica - Brzozovia Brzozów 0:3 12' J.Pietryka (sam.), 30' K.Knap, 77' A.Smoleń