pit2

Historia

GENEZA I POCZĄTKI PIŁKI NOŻNEJ W PRZYSIETNICY

Tuż po wojnie nastąpił ogromny, żywiołowy rozwój futbolu w całej Polsce. Reaktywowały działalność stare kluby, powstawało wiele nowych. W środowisku wiejskim na początku 1946 roku i w latach następnych powstawały pierwsze zespoły sportowe, w których działały sekcje piłki nożnej.

W Przysietnicy 30 sierpnia 1946 roku na zebraniu wiejskim powołano do życia zespół  piłki nożnej. Jednakże była to drużyna nieformalna, niezrzeszona w żadnych strukturach związkowych, która rozgrywała wyłącznie mecze towarzyskie z drużynami z okolicznych miejscowości.

Wiosną 1949 roku na młodzieżowym spotkaniu postanowiono założyć Ludowy Zespół Sportowy. Z taką inicjatywą wystąpił ówczesny przewodniczący Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej w Brzozowie Stanisław Szczepek oraz pracownik Powiatowej Komendy Służby Polsce – Uryć. Pierwszym przewodniczącym LZS-u został Kazimierz Olejko. Działalność organizacyjną rozpoczęto na przełomie 1949/50. Przewodniczący LZS przeszedł odpowiednie szkolenie w Ośrodku Młodzieżowych Organizatorów Sportu w Mogielnie na Kujawach. Po kilkumiesięcznym kursie rozpoczęła się normalna organizacyjna praca.

Drużyna piłkarska z Przysietnicy w 1952 roku

W LZS-ie powstała grupa inicjatywna, której zadaniem było pozyskanie terenu pod stadion. W latach 1949-50 przewodniczył jej Jan Nogaj, wówczas uczeń liceum ogólnokształcącego w Brzozowie. Działalność tej grupy nie została uwieńczona sukcesem, gdyż wybór miejsca na stadion padł na prywatne łąki pod szkołą, właściciel tych łąk nie wyraził zgody na zamianę gruntu. W latach 1950-51 nowa grupa inicjatywna pod przewodnictwem Jana Olejko uzyskał poparcie rady gminy, która wskazała lokalizację stadionu na terenach tzw. wolnej ręki – łąki Zakonu Służebniczek NMP ze Starej Wsi. Był to teren niewygodny, gdyż leżał na końcu wsi i utrudniony był do niego dostęp, gdyż leżał w otoczeniu chłopskich łąk poza tym był podmokły. Bardzo dużą pomoc w uzyskaniu terenu pod stadion wniósł ówczesny sołtys wsi Wincenty Pietryka.

Najżywotniejszą sekcją sportową była sekcja piłki nożnej. Istniała w klubie od początku założenia LZS.

Nie zachowały się dokumenty z okresu organizacji klubu, trudno więc dziś przedstawić skład zarządu. Pierwsi działacze wywodzili się z drużyny piłkarskiej, często byli to młodzieńcy niepełnoletni, nie było w środowisku wzorców działaczy, stąd ich działalność mogła sie wydawać niesprawna niepełna, ich sprawność dopiero sie rodziła. Czołowym działaczem sportowym w latach 50. był ksiądz Kiernicki. Jego osobowość zmieniła pogląd części starszego społeczeństwa na pozycję sportu w życiu młodzieży. Pierwszym trenerem był Zbigniew Garbiński czołowy piłkarz I Dywizji Pancernej im. gen Stanisława Maczka. Był on również po powrocie z Zachodu, przewodniczącym TKKFiT w Brzozowie, po odejściu z tej pracy S. Szczepka. Koszty jakie klub ponosił na rzecz drużyny piłkarskiej, pokrywane były z imprez dochodowych, które organizowane na stadionie. Pieniądze były potrzebne na zakup odzieży sportowej, obuwia, piłek itp.

W tym okresie drużyna najczęściej występowała w wiejskich rozgrywkach seniorów prowadzonych przez podokręg w Krośnie.

LATA 1960 – 1989

Począwszy od wczesnych lat 60 aż do końca lat 80 LZS Przysietnica wyraźnie okrzepł pod względem organizacyjnym. W tym czasie w klubie było kilku działaczy o dużym autorytecie w środowisku wiejskim, oraz w gronie działaczy OZPN w Krośnie. Jednym z nich był Eward Bąk. Od lat 60. pełnił on w klubie funkcję prezesa, zamiennie z funkcją księgowego. Pracował z młodzieżą, pozyskiwał sponsorów, zdobywał środki na prowadzenie działalności statutowej. Za swą ponad 30-letnią działalność został odznaczony Złotą Odznaką Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie. Oprócz Edwarda Bąka aktywnie w życiu klubu uczestniczyli również: Stanisław Jakieła, Jan Rychlicki, Józef Dudek, Roman Sobota, Mieczysław Pietryka, Józef Kwolek, Stanisław Pietryka.

W latach 60 i 70 drużyna najczęściej występowała w rozgrywkach klasy wiejskiej i „C” klasy, jednak w klubie nie zachowały się żadne notatki dotyczące przebiegu rozgrywek i działalności zarządu w tym okresie.  

Drużyna LZS Przysietnica sezon 1981/1982

Początek lat 80 to pierwsze znaczące sukcesy w historii klubu. W sezonie 81/82 drużyna uzyskuje awans do klasy „B”, natomiast w sezonie 83/84 awansuje do „A” klasy. Trenerem ówczesnej drużyny był Dudek Józef, a na boiskach występowali tacy zawodnicy jak: Adam Wania, Stanisław Bąk, Antoni Dereń, Janusz Kufel, Marian Pietryka, Adam Ryba, Władysław Sobota, Adam Szczepek, Zbigniew Szczepek, Bolesław Ślączka, Stanisław Ślączka, Zdzisław Wania, Marian Ankowski, Stanisław Data, Władysław Data, Jan Dąbrowski, Grzegorz Dereń, Andrzej Dudek, Kazimierz Dudek, Józef Gałkowski, Marian Pietryka, Zbigniew Pietryka, Józef Rachwał, Wojciech Ryń, Zbigniew Rzepka, Edward Szczepek, Jacek Szczepek, Michał Ślączka, Stanisław Zarzycki, Bolesław Zubel.

Grając przez kolejne lata w klasie „A” zawodnicy nabierali doświadczenia, a klub  dojrzewał pod względem sportowym. Działacze w osobach Jana Rychlickiego i Stanisława Jakieły prowadzili treningi z młodzieżą, a założona w 1980 roku sekcja juniorów na bieżąco dostarczała młodych zawodników do drużyny seniorskiej.

W sezonie 1986/1987. LZS Przysietnica osiąga kolejny historyczny sukces jakim jest awans drużyny seniorów do klasy okręgowej. W decydującym o awansie meczu piłkarze znad Sietnicy pokonali zawodników  Zarszyna 1:0, a jedyną bramkę strzelił Andrzej Dudek.

Drużyna LZS Przysietnica sezon 1986/1987

Na załączonym obok zdjęciu widzimy drużynę wraz z zarządem, która uzyskała awans w składzie od lewej: Ślączka Józef, Dudek Józef (trener), Wania Zdzisław, Szczepek Janusz, Szałajko Marian, Szuma Jacek, Jakieła Stanisław, Pietryka Józef, Gałkowski Józef, Szczepek Zdzisław, Kwolek Zbigniew, Zarzycki Stanisław, Ślączka Stanisław, Bąk Edward (prezes), Herbut Marian, Dudek Kazimierz, Wania Adam, Pietryka Władysław Andrzej, Dereń Henryk, Dereń Grzegorz.

LATA 1990 – 1999

Drużyna LZS Przysietnica sezon 1992/1993

Lata dziewięćdziesiąte to pasma sukcesów i porażek klubu z Przysietnicy. Po dwóch sezonach spędzonych w klasie okręgowej w wyniku reorganizacji rozgrywek zespół zajmując szóste miejsce w tabeli spada do klasy „A”. Grając w tej klasie rozgrywkowej w 1992 LZS Przysietnica osiąga największy sukces w historii klubu jakim jest awans do finału  Pucharu Polski na szczeblu okręgu krośnieńskiego. Finałowy mecz z ZKS „Stal” Sanok rozegrano na stadionie w Brzozowie. Niestety  zwycięstwo odniosła „Stal” 3:2,  która występowała wówczas w III lidze, tj. o trzy klasy wyżej w systemie rozgrywek. Na zdjęciu obok widzimy zawodników, którzy reprezentowali klub w tym okresie. Stoja od lewej: Dudek Józef (trener), Szałajko Marian, Lusiusz Wojciech, Pietryka Zbigniew, Szczepek Janusz, Pietryka Andrzej, Kwolek Zbigniew, Jajko Krzysztof, Bąk Edward (prezes), w siadzie od lewej: Job Grzegorz,Szałajko Adam, Dereń Henryk, Rachwał Adam, Głowacz Bogdan, Sobota Zbigniew.

W roku 1993 LKS Przysietnica ponownie występuje w finale Pucharu Polski na szczeblu okręgu i po raz kolejny ulega wyżej notowanym rywalom z Sanoka tym razem 0:6.

W 1995 roku podczas walnego zebrania członków klubu zostaje wybrany zarząd w składzie: Jan Rychlicki – prezes, Wojciech Pietryka – v-ce prezes, Jerzy Dereń – skarbnik, Stanisław Szczepek – członek zarządu, Mieczysław Dereń – członek zarządu, Stanisław Dudek – członek zarządu, Zbigniew Rzepka – członek zarządu.

Na zebraniu dokonano  zmian w statucie klubu, który zmienia nazwę na LKS ISKRA PRZYSIETNICA.

Drużyna LKS ISKRA Przysietnica sezon 1998/1999

Nowy zarząd postawił sobie ambitne zadanie – poszerzenie bazy sportowej oraz uzyskanie awansu piłkarzy do klasy wyższej. Na ten cel gromadzi się finanse podczas imprez dochodowych oraz z dotacji samorządu gminnego. Rada Miejska w Brzozowie, od kilku lat przydziela klubom w gminie środki finansowe na podstawową działalność statutową oraz prężne kluby nagradza dotacjami na inwestycje sportowe. Takie wsparcie finansowe uzyskuje  też LKS ISKRA Przysietnica. Na budowę szatni przygotowano dokumentacje, wykonano fundamenty, w 1997 wykonano mury budynku i nakryto dachem. W latach następnych planuje się wykończenie budynku, w którym znajdują się szatnie z instalacjami wodno- kanalizacyjną i elektryczną. W latach dziewięćdziesiątych w klubie powstaje sekcja trampkarzy, którzy wraz z juniorami występują w klasie okręgowej, a  szkoleniem drużyn młodzieżowych zajmują się byli i obecni zawodnicy oraz członkowie klubu w osobach: Mieczysława Derenia, Zbigniewa Rzepki, Zbigniewa Dudka, Krzysztofa Orłowskiego, Daniela Wolanina.

W 1998 roku trenerem drużyny seniorów zostaje Jordi Solanes, z pochodzenia Hiszpan z prowincji Tarragona k. Barcelony. Mieszka w Przysietnicy, prowadzi zakład drzewny w Jasienicy Rosielnej. W  sezonie 1998/1999 pod wodzą Hiszpana Iskra po raz drugi w swojej historii awansuje do klasy okręgowej. Na zdjęciu poniżej znajdują się działacze i zawodnicy którzy osiągnęli wówczas ten sukces (stoją od lewej): Dudek Stanisław, Jordi Solanes, Pietryka Wojciech, Olejko Rafał, Lusiusz Wojciech, Wolanin Daniel, Dereń Marian, Herbut Sylwester, Rychlicki Jan, Herbut Marian, Dereń Mieczysław (Kleczą od lewej): Froń Paweł, Rzepka Zbigniew, Baran Witold, Szczepek Tomasz, Dąbrowski Krzysztof,  Ślączka Marek, Więcek Zenon, Orłowski Bogusław, Szczepek Stanisław (członek zarządu).

Drużyna LKS ISKRA Przysietnica sezon 1998/1999

Wzmocniona zawodnikami z okolicznych miejscowości drużyna Iskry przystępuje do gry w klasie okręgowej sezonu 1999/2000,  w którym po rundzie jesiennej zajmuje wysokie czwarte miejsce. Niestety nieudana runda wiosenna, spowodowana przede wszystkim brakiem sponsorów i środków finansowych, a także odejściem z klubu czołowych zawodników sprawiają, iż przed ISKRĄ pojawia się widmo degradacji do klasy niższej.

LATA 2000 – 2009

Początek XXI wieku to bardzo trudny okres w dziejach klubu, który po rocznym pobycie w klasie okręgowej w kilka lat później dotyka piłkarskiego dna.

W styczniu 2000 roku na walnym zebraniu członków klubu wybrany zostaje nowy  zarząd w składzie: Rychlicki Jan – prezes, Dereń Jerzy – sekretarz, Dereń Stefan – skarbnik, który za cel stawia sobie poprawę działalności organizacyjnej i sportowej klubu, a także rozbudowę i wykończenie budynku szatni.

W sezonie 2000/2001 występująca już na boiskach „A” klasy drużyna Iskry zupełnie nie radzi sobie w walce o ligowe punkty. Większość starszych zawodników po degradacji z „okręgówki”  postanowiła odejść do innych klubów, a młodzi zawodnicy w większości juniorzy nie byli w stanie powalczyć o byt w „A” klasie. Drugi sezon z rzędu LKS ISKRA Przysietnica notuje spadek i następną batalię o ligowe punkty  rozpocznie na „B” klasowych boiskach.

Kolejne lata jak pokazuje historia to nie koniec degrengolady klubu z Przysietnicy. Po dwóch sezonach pobytu w klasie „B” (sezony 2001/2002 i 2002/2003) drużyna spada w piłkarską otchłań notując trzeci spadek w ostatnich pięciu latach tym razem do „C” klasy.

Po degradacji do najniższej klasy rozgrywkowej klub boryka się z wieloma problemami takimi jak odejścia kolejnych zawodników, brak sponsorów, nieudolność organizacyjna zarządu, którego nieumiejętne dysponowanie finansami oraz brak zaangażowania doprowadza do zadłużenia klubu, nieporozumień z zawodnikami i sympatykami czego efektem jest zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków klubu.  Podczas burzliwych obrad wybrany zostaje nowy zarząd w składzie: Dereń Mieczysław – prezes,Zbigniew Dudek – viceprezes,  Władysław Zarzycki- sekretarz, Edward Buczek- skarbnik, oraz członkowie: Szałajko Marian, Janusz Jajko, Wojciech Szczepek, Robert Pietryka.

Nowy zarząd ma na celu uzdrowić i poprawić sytuację w klubie. Stawiając w większości na młodych zawodników przede wszystkim juniorów zaczyna budować zespół od początku. W rundzie jesiennej sezonu 2004/2005 zawodnicy trenowali sami, a skład na mecze ustalał prezes w konsultacji ze starszymi zawodnikami, których w Iskrze nie zostało zbyt wielu bo jedynie Wojciech Lusjusz, Daniel Wolanin czy Jerzy Orłowski. Drużyna po rundzie jesiennej zajmowała 7 miejsce w tabeli.  W przerwie zimowej treningi z zawodnikami Iskry zaczął prowadzić  Krzysztof Orłowski, 31 – letni piłkarz Brzozovii, pochodzący z Przysietnicy, który swoje bogate doświadczenie zawodnicze starał się przekazać młodym zawodnikom. Dobre przygotowanie widać było na wiosnę. W styczniu zaczęli treningi w terenie oraz w hali. Trudno było pogodzić zajęcia, bo spora część zawodników Iskry to uczniowie szkół m.in. w Krośnie i Rzeszowie. Starsi zawodnicy pracują na zmiany, co też utrudniało systematyczne treningi. W rundzie rewanżowej Iskra była najlepszym zespołem w lidze. Na dwanaście spotkań wygrała 11,  strzeliła 51 bramek w sezonie i tym samym zapewniła sobie miejsce premiowane awansem do klasy wyższej.

Po pięciu latach zapaści, niemocy piłkarskiej i staczania się po równi pochyłej klub z Przysietnicy odrodził się jak feniks z popiołów, a  w klubie pojawiła się „iskierka” nadziei na lepsze czasy. 

Autorami sukcesu byli: Daniel Data, Paweł Sobota, Dariusz Pietryka, Wojciech Lusjusz, Dariusz Dereń, Andrzej Wania, Jerzy Orłowski, Jakub Nogaj, Daniel Wolanin, Paweł Data, Przemysław Pietryka, Janusz Baran, Maciej Dydek, Łukasz Szarek, Łukasz Szczepek, Tomasz Szczepek, Krzysztof Rzepka, Janusz Jajko, Jakub Dereń, Sławomir Skwarcan, Łukasz Dudek, Krzysztof Mokrzycki, Marek Ślączka. Najwięcej goli w tym sezonie strzelili: Dariusz Dereń 22, Daniel Wolanin 18

Drużyna LKS Iskra Przysietnica sezon 2004/2005

Kolejny sezon to już występy Iskry na „B” klasowych boiskach, która pokrzepiona sukcesem z ubiegłego sezonu kontynuuje marsz tryumfalny w lidze. W 26 meczach drużyna uzyskuje 48 punktów z bilansem 15 zwycięstw 3 remisów i 8 porażek zajmując na koniec sezonu drugie miejsce w tabeli, które jest premiowane awansem do A klasy.

W sezonie 2006/2007 rozpędzona i wzmocniona doświadczonymi zawodnikami drużyna Iskry notuje kolejny bardzo udany sezon, w którym minimalnie przegrywa batalię ze Startem Rymanów o awans do klasy okręgowej zajmując trzecie miejsce. Po tym sezonie z funkcji trenera ustępuje Krzysztof Orłowski a jego miejsce zajmują kolejno Marian Konieczny a po rundzie jesiennej Marian Szałajko.

W tym czasie dzięki dotacji z gminy w klubie zostaje przeprowadzony generalny remont szatni. Zrobione zostaje docieplenie budynku wraz z elewacją, oddano do użytku cały węzeł sanitarny wraz z prysznicami, odremontowano szatnie dla gości i gospodarzy oraz pomieszczenie sędziowskie.

Kolejne lata to stabilne występy drużyny na ”A” klasowych boiskach, która przeważnie zajmowała miejsce w czołówce tabeli. Na uwagę zasługuje tu fakt, że Iskra pod wodzą Mariana Szałajko w rundzie wiosennej sezonu 2008/2009  nie przegrała żadnego spotkania.

W 2009 roku Gmina Brzozów otrzymując dotację z  PROW dokonała kolejnej inwestycji mającej na celu rozbudowę infrastruktury sportowej w Przysietnicy. Ogrodzono działki należące do klubu, dokonano drenażu oraz modernizacji płyty boiska, wybudowano trybunę widowiskową i parking, a w przyszłości planowana jest dalsza rozbudowa obiektu.

TERAŹNIEJSZOŚĆ

Obecnie LKS Iskra Przysietnica zrzesza w swoich szeregach około 60 członków.

Zarząd: Tomasz Rzepka – prezes, Dudek Zbigniew – viceprezes, Buczek Edward – skarbnik, Dudek Stanisław – sekretarz, Górniak Tomasz – członek, Pietryka Robert – członek

Trener: Sławomir Skwarcan

Kierownik Drużyny: Dudek Zbigniew

Pomoc medyczna: Pietryka Robert

Klub dzięki corocznym dotacjom z Urzędu Gminy oraz lokalnym sponsorom posiada stabilizację finansową. Dobrze układa się współpraca ze szkołami w Przysietnicy, z których pozyskiwani są zawodnicy do zespołów młodzieżowych. Szkoleniem zajmują się trenerzy, mający niezbędne kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą, co pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość. Drużyna seniorów to połączenie rutyny z młodością.  Zbudowana jest w większości z wychowanków klubu, którzy identyfikują się z nim i dbają o jego tożsamość. LKS ISKRA Przysietnica powoli staje się klubem, w którym istnieją realne przesłanki do tego by w przyszłości myśleć o występach w klasie okręgowej.

Źródło:

1.       Olejko J. „Przysietnica”, wyd. Muzeum Regionalne im. dr. A[dama] Fastnachta, Brzozów 1999

2.       Tygonik Regionalny „Kurier”, maj 1994

3.       Na boiskach Podkarpacia sezon 1987/1988, wyd. OZPN Krosno

4.       Tygodnik „Podkarpacie”, październik 1982

5.       www.90minut.pl

6.       www.70lattradycji.pl