pit2

Kotwica vs Gimball

Podsumowanie

Liga okręgowa 2017/2018

KorczynaSportowa 3, 38-420 Korczyna, Polska

(2)
Kotwica
Korczyna
Gimball
Tarnawa
Podgląd

Miejsce spotkania

Korczyna

Sportowa 3, 38-420 Korczyna, Polska