pit2

Dotacja z Gminy

Urząd Miejski w Brzozowie poinformował o rozstrzygnięciu konkursu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzozów w 2021 r.
Porównując poprzedni rok obecne dofinansowanie Klubu Iskra Przysietnica wzrosło o 4 tys. i wynosi 42 tysiące złotych.
Z tego miejsca składamy serdeczne podziękowania dla Burmistrza Brzozowa Szymona Stapińskiego oraz komisji konkursowej w skład której weszli: Alicja Tomoń, Rafał Frydrych oraz Nina Jantosz.
Przeznaczone środki z pewnością przyczynią się do rozwoju sportu w miejscowości Przysietnica.
Mimo wielu trudności z jakimi boryka się nasz Klub z entuzjazmem podejmujemy się zadania krzewienia piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży oraz uzyskiwania jak najlepszych wyników sportowych jednocześnie promując Gminę Brzozów.
ISKRA NASZE WSPÓLNE DZIEDZICTWO ⚽⚽🏟️🏟️💪💪🔥🔥

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.