pit2

Polityka prywatności

Ochrona prywatności jest dla nas ważna. Mamy nadzieję, że poniższe stwierdzenie pomoże Ci zrozumieć, w jaki sposób nasza aplikacja radzi sobie z danymi osobowymi, które możesz nam czasem udostępnić przez Internet (platforma Google Play).

Zasadniczo nie pobieramy od Ciebie żadnych danych, gdy pobierasz naszą aplikację na Androida. Mówiąc dokładniej, nie wymagamy od konsumentów rejestrowania się przed pobraniem aplikacji, nie śledzimy też wizyt konsumentów w naszej aplikacji, nie mamy nawet serwera do przechowywania takich informacji osobistych.

Informacje, które zbieramy
Pliki cookie – korzystając z aplikacji możemy wysłać jeden lub więcej plików cookie, pliki z niewielką ilością danych, które są powszechnie używane jako anonimowy unikalny identyfikator na urządzeniu mobilnym, które jednoznacznie identyfikuje urządzenie i pozwala aplikacji na sprawne korzystanie z aplikacji. Możesz odrzucać wszystkie pliki cookie, ale jeśli zdecydujesz się zrezygnować z naszych plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać sprawnie z aplikacji.

Reklamy – nasza aplikacja wykorzystuje Google Adsense jako dostawcę reklam. Google Adsense wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić analizę korzystania z naszych usług przez użytkowników oraz wyświetlanie reklam odpowiednich dla użytkownika.
Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź: https://policies.google.com/privacy.

Analityka – używamy zewnętrznego narzędzia analitycznego Google Analytics, aby pomóc nam mierzyć ruch i trendy korzystania z usługi. Google Analytics zbiera takie informacje, jak częstotliwość odwiedzania naszych usług przez użytkowników, odwiedzane przez nich strony oraz inne strony, z których korzystają przed wejściem do naszych usług. Korzystamy z informacji uzyskanych z Google Analytics tylko w celu ulepszenia naszych usług.

Plik dziennika – jedyną sytuacją, w której możemy uzyskać dostęp do informacji osobistych, jest sytuacja, gdy osobiście zdecydujesz się przesłać nam swoją opinię lub przekazać nam raport o błędzie. Dane osobowe, które możemy uzyskać od Ciebie w tej sytuacji, są ściśle ograniczone do Twojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, informacji o urządzeniu, informacji o lokalizacji i odpowiedzi ankiety.

Jak wykorzystujemy Twoje informacje
W powyższej sytuacji gwarantujemy, że Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do kontaktowania się z Tobą i ulepszania naszych usług. Nigdy nie wykorzystamy takich informacji (np. Twojego imienia i adresu e-mail) do jakichkolwiek innych celów, takich jak dalsze wprowadzanie na rynek naszych produktów lub ujawnianie danych osobowych stronom trzecim w celach komercyjnych.

Mieszkańcy UE. Osoby zamieszkałe w krajach Unii Europejskiej mają określone ustawowe prawa w odniesieniu do ich danych osobowych wprowadzonych przez Ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”). Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo, możesz mieć prawo do żądania dostępu do danych osobowych (w tym w formie uporządkowanej i przenośnej), jak również do aktualizacji, usuwania lub korekty danych osobowych:

Prawo dostępu do Twoich danych osobowych
Masz prawo poprosić nas o potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje Dane osobowe oraz dostęp do Danych Osobowych i związanych z nimi informacji o tym przetwarzaniu (np. O celach przetwarzania lub kategoriach zaangażowanych Danych Osobowych). „Dane osobowe” są zdefiniowane w GDPR jako wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („podmiot danych”); dająca się zidentyfikować osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności w odniesieniu do identyfikatora, takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej czynników właściwych fizycznemu, fizjologicznemu, tożsamość genetyczna, umysłowa, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tej osoby fizycznej;

Prawo do sprostowania
Użytkownik ma prawo do poprawienia swoich danych osobowych, zgodnie z prawem.

Prawo do usunięcia
Masz prawo poprosić nas o usunięcie Twoich Danych Osobowych, zgodnie z prawem. To prawo może być wykonywane między innymi: gdy dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób; (ii) w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie oparte na Twojej zgodzie i braku innych podstaw prawnych do przetwarzania; (iii) jeśli sprzeciwiasz się przetwarzani