pit2

Cosmos vs Szarotka

Podsumowanie

Liga okręgowa 2020/2021

NowotaniecNowotaniec 12, 38-506 Nowotaniec, Polska

(8)
Cosmos
Nowotaniec
Szarotka
Uherce
6 - 0
Final Score

Miejsce spotkania

Nowotaniec

Nowotaniec 12, 38-506 Nowotaniec, Polska